Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.a Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Soldiers at Leisure zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.b Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.c Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.d Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van Soldiers at Leisure worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
Soldiers at Leisure ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Soldiers at Leisure.
Soldiers at Leisure is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Soldiers at Leisure dit gemotiveerd met de reden waarom aan u mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.a Alle aanbiedingen van Soldiers at Leisure zijn vrijblijvend en Soldiers at Leisure behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen na de overeenkomst te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen.

3.b Alle prijzen van de artikelen zijn vermeld in euro inclusief BTW (21%) en exclusief verzendkosten.

4. Levering

4.a De door Soldiers at Leisure opgegeven levertijden(3 - 4 werkdagen na betaling) zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.b Indien de Koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, wordt door Soldiers at Leisure aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen door Soldiers at Leisure aan de Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

4.c De keuze van betaling d.m.v. een bankoverschrijving heeft een langere betaal periode. Dit houd dus in dat de verzending pas plaatsvinden nadat de betaling bij ons binnen komt.

5. Retourzendingen

5.a Alle artikelen kunt u binnen 7 werkdagen na ontvangst retourneren waarna u uw aankoopbedrag terug krijgt. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

5.b U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekking aan ons melden via de retour pagina of  via het contactforumlier. Soldiers at Leisure zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet geaccepteerd is op gegronde redenen en aan ons retour is gezonden.

5.c In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling (verkeerde artikel of kwaliteitsprobleem) dan behoudt Soldiers at Leisure zich het recht voor het artikel te ruilen door een nieuw exemplaar sturen na retourneren van het ongewenste artikel.

5.d Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

Voeg bij het pakket een begeleidend schrijven (bv kopie orderbevestiging) met uw gegevens en indien u geld retour verwacht, uw IBAN nummer. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

In het geval dat er van creditering (aankoopbedrag incl toezendingskosten) sprake is;
geschiedt dit binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending

Er wordt alleen geruild of gecrediteerd indien:

  • er vooraf melding is gemaakt van de ruiling of retour
  • het artikel niet is gewassen
  • u niet zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
  • u de gebruiksinstructies heeft opgevolgd
  • uw naam, adres, postcode en plaats aangegeven zijn
  • bij creditering: uw bank/girorekening wordt aangegeven
  • bij ruiling aangegeven is welk artikel u wilt ontvangen

 
5.e Klachtenprocedure: Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@soldiersatleisure.nl. Uiterlijk binnen 2 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.


6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Soldiers at Leisure verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de verzending op u over.

7. Kleding / Artwork

Alle rechten van ontwerpen en concepten liggen bij Soldiers at Leisure en mogen zonder dat hier schriftelijk toestemming voor is gegeven niet door derden gebruikt worden.